สถิติผู้เข้าระบบ ปี 2567เดือน
จำนวน (คน) ที่เข้าระบบ
จำนวน (ครั้ง) ที่เข้าระบบ

มิถุนายน 2567
317
488
พฤษภาคม 2567
314
504
เมษายน 2567
385
768
มีนาคม 2567
331
578
กุมภาพันธ์ 2567
304
536
มกราคม 2567
380
779